ΕΓΓΥΗΣΗ BUY BACK

Μια αποκλειστική υπηρεσία μόνο από την OROeORA

Εγγύηση BUY BACK

Η εγγύηση BUY BACK, είναι ακόμα μία καινοτομία μας.

Με την αγορά του αγαπημένου σας προϊδιόκτητου ρολογιού, σας δίνουμε γραπτά το ποσό που μπορείτε να το ανταλλάξετε, σε περίπτωση που το επιθυμείτε στο διάστημα 1 έτους. Εξασφαλίζετε έτσι την αξία της επόμενής σας αγοράς.

*Η υπηρεσία ισχύει για επιλεγμένα Προϊόντα.