ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Νομικό Σημείωμα

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας oroeora.gr, των προϊόντων και των υπηρεσιών της υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης ,τους οποίους , επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε.

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του oroeora.gr με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον συγκεκριμένο Ιστότοπο ανήκουν στο oroeora.gr  ή σε τρίτα μέρη που αφορούν νομίμως. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

To oroeora.gr ακολουθώντας τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ’ αποστάσεως και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν δημοσιοποιεί, πωλεί ή αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά. Η δημοσιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρία, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, κατ’ εξαίρεση, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστική Αρχή κλπ.

3.ΕΥΘΥΝΗ OROEORA

To oroeora.gr καθημερινά, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή απεικόνιση και περιγραφή των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ωστόσο, στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να περιέχονται σφάλματα απεικόνισης, αλφαβητικά και αριθμητικά. To oroeora.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας  αναφέρεται ή διατίθεται στον συγκεκριμένο Δικτυακό Τόπο.

4. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα πωλούμενα προϊόντα της εταιρείας μας, συμμορφούνται με τις οδηγίες/διατάξεις όπως αυτές περιγράφονται στην υπουργική απόφαση 91354/24.08.2017.

5. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε όλες τις τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%.

Το oroeora.gr διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών αυτών.

6. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο oroeora.gr, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας:

Α. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Αγγέλου Μεταξά 4

16674, Γλυφάδα

Α.Φ.Μ.082162046

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 003632901000

Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

7. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το oroeora.gr παρέχει εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Όλες οι αποστολές γίνονται χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας με τη συνεργασία της Speedex Courier. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 24 ωρών εκτός από τις περιπτώσεις απομακρυσμένων νησιών, ακραίων καιρικών συνθηκών, απεργιών κ.α. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, επικοινωνούμε μαζί σας και ενημερώνεστε για την ακριβή μέρα παράδοσης.

8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:

-Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του oroeora.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.).

-Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή.

-Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 14 ημερών από την ημέρα της παράδοσης.

-Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε το κατάστημα δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των  (14) ημερών  από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα oroeora.gr.

– Οι παραπάνω όροι επιστροφής υπάγονται στην κατηγορία των «Καινούργιων Ρολογιών»

-Για την κατηγορία των κοσμημάτων, επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος, γίνεται δεκτή μόνο στην περίπτωση που δεν έχει γίνει κάποια κατά παραγγελία τροποποίηση σε αυτό. 

9. COOKIES

Αυτό το Site χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως «cookies». Με την πλοήγηση του Χρήστη στο Site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site.

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείς , βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας.

Τα cookies χρησιμεύουν σε ενέργειες όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

–   Στην διατήρηση της ασφάλειας του Χρήστη, καθώς και την ευκολία περιήγησης του στο Site. Σε οποιοδήποτε σημείο κρίνεται απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων του Χρήστη (https protocol), τα cookies βοηθούν στο να ταυτιστούν και να μεταφερθούν τα στοιχεία της προηγούμενης πλοήγησής του από το περιβάλλον (http). Για παράδειγμα, με αυτό τον τρόπο ο Χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο Site προσθέτοντας αντικείμενα στο καλάθι του, και αν χρειαστεί να υπάρξει επικοινωνία που περιλαμβάνει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο (πχ αλλαγή προσωπικών στοιχείων, καταχώρηση παραγγελίας κλπ) αυτή να γίνει χωρίς την ενόχληση του ίδιου.

–   Στην αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στο Site.

–   Στο να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί το oroeora.gr πως αντιδρά το κοινό του και πως χρησιμοποιεί το Site του, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο που προσφέρει την εμπειρία πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν το oroeora.gr ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευόμενες υπηρεσίες βασισμένες ξεχωριστά στον κάθε Χρήστη.

Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο Site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του Site δεν θα λειτουργούν ορθά.

10. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Στο oroeora.gr ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ιστοσελίδες ή σύνδεσμοι αυτών, ιδιοκτησίας τρίτων, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τη διαχείριση τους.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το oroeora.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί και να ανανεώνει τις προϋποθέσεις και τους όρους συναλλαγών, με τη δέσμευση της ενημέρωσης του παρόντος κειμένου.